Toiminta-ajatus

Kansainvälinen Delta Kappa Gamma-järjestö edistää naiskasvattajien ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä sekä kasvatuksen ja koulutuksen tason kohottamista.

Järjestön tarkoitus on

  1. Olla kansainvälisenä yhdyssiteenä kasvatusalalla toimivien naisten välillä
  2. Osoittaa kunnioitusta naisille, jotka ovat tehneet tai osoittavat pystyvänsä tekemään ansiokasta työtä kasvatuksen eri saroilla
  3. Kohottaa kasvatusalalla toimivien naisten asemaa sekä heidän ammatillista harrastuneisuuttaan
  4. Panna alulle, tukea ja edistää sellaisten lakien säätämistä, jotka auttavat kasvatustoiminnan kehittämistä sekä parantavat kasvatusalalla toimivien naisten asemaa
  5. Jakaa apurahoja eteville kasvatusalan jatko-opintoja suorittaville naisille sekä jäsenille että järjestöön kuulumattomille.
  6. Kannustaa jäsenten pyrkimyksiä kehittää itseään monipuolisesti ja tarjota heille heidän tarpeitaan vastaavaa toimintaa
  7. Antaa jäsenille tietoa ajankohtaisista taloudellisista, yhteiskunnallisista, poliittisista ja pedagogisista kysymyksistä, jotta heillä olisi edellytyksiä toimia kansainvälisen järjestömme aktiivisina jäseninä.

Visio

Yhdistyksen naiskasvattajat haluavat vaikuttaa koulutukseen ja kasvatukseen maailman laajuisesti.